Program

PROGRAM REKOLEKCJI:
Uzdrowienie przez Eucharystię
„Jam jest chleb życia” (J 6, 48)

Piątek (01.06.2018)

15.00 – Otwarcie recepcji

17.00 – Zawiązanie Wspólnoty. Uwielbienie.
17.30 – Konferencja: „Panie, nie jestem godzien” (Mt 8, 8) – Mój obraz siebie i Boży obraz mnie samego.
18.30 – Eucharystia. Homilia: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata” (J 1, 29) – Doświadczenie przebaczenia a przebaczanie w mocy Jezusa.
19.30 – Przerwa.
20.00 – Modlitwą o uzdrowienie przez Przenajświętszą Krew Chrystusa.

Sobota (02.06.)

8:30 – Modlitwa różańcowa.
9:00 – Uwielbienie.
9.30 – Konferencja: „A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom” (Mt 26, 26) – Być „połamanym” z miłości.
10.30 – Refleksja osobista.
11.30 – Przerwa.
12.00 – Konferencja: „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje” (Mt 26, 26) – Przemienieni Jego obecnością.
13:00 – Obiad
15:00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia. Uwielbienie.
15.45 – Konferencja: „Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im mówiąc: ?Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów” (Mt 26, 27n) – Pierwszy Kielich. Mieć udział w Krwi Chrystusa.
17.00 – Eucharystia. Homilia: „Po odśpiewaniu hymnu wyszli ku Górze Oliwnej” (Mt 26, 30) – Drugi Kielich. Mieć udział w misji Jezusa.
18.00 – Kolacja.
19.00 – Modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne.

Niedziela (03.06.)
8:30 – Modlitwa różańcowa.
9.00 – Uwielbienie.
9:30 – Konferencja: „Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie” (1Kor 11, 26) – Droga świadka.
10.30 – Modlitwa o nowe namaszczenie Duchem Świętym.
11.30 – Eucharystia. Homilia: „Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6, 57) – Żyć Eucharystią.
13:00 – Obiad.