Program

Recepcja czynna od 16:00

Piątek (24.05.2019)
17.00 – Zawiązanie Wspólnoty. Uwielbienie.
17.30 – Konferencja : Słowo Boga a zatrute zdania „logismoi”. „Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami – wyrocznia Pana” Iz 55, 8.
18.30 – Eucharystia. Homilia: Przeszkody w procesie uzdrowienia. „Jezus mu odpowiedział: Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego” Łk 9, 62.
19.30 – Przerwa.
20.00 – Modlitwą o uzdrowienie.

Sobota (25.05.2019)
8:30 – Modlitwa różańcowa.
9:00 – Uwielbienie.
9.30 – Konferencja: Konfrontacja z ranami serca i mechanizmami zależności. Wejście w proces uzdrowienia. „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli!” Ga 5, 1. 
10.30 – Refleksja osobista.
11.30 – Przerwa.
12.00 – Konferencja: Uzdrowienie czy uwolnienie.
13:00 – Obiad.
15:00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia. Uwielbienie.
15.45 – Konferencja: Uwolnienie do miłości Boga Ojca.
17.00 – Eucharystia. Homilia: Trudna droga przebaczania. „Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?. Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy” Mt 18, 21n.
18.00 – Kolacja.
19.00 – Modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne.

Niedziela (26.05.2019)
8:30 – Modlitwa różańcowa.
9.00 – Uwielbienie.
9:30 – Konferencja: Uzdrowienie uczuć (lęk i gniew) i wyobraźni. „…a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: -Effatha-, to znaczy: Otwórz się! Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić” Mt 7, 34n.
10.30 – Modlitwa o nowe namaszczenie Duchem Świętym.
11.30 – Eucharystia. Homilia: Bóg Panem historii Twojego życia – uzdrowienie wspomnień i „blizny serca i pamięci”. „Przynoszono więc do Niego wszystkich cierpiących, których dręczyły rozmaite choroby i dolegliwości, opętanych, epileptyków i paralityków, a On ich uzdrawiał” Mt 4, 23.
13:00 – Obiad.