Organizator

Katolickie Stowarzyszenie Ewangelizacyjne „Posłanie”

Organizatorem rekolekcji jest Katolickie Stowarzyszenie Ewangelizacyjne „POSŁANIE”. Powstało ono 17 stycznia 2007 r., a zatwierdzone zostało dekretem Biskupa Toruńskiego z dnia 27 kwietnia 2007 r. L.dz. 740/07/BD. Celem Stowarzyszenia jest kształtowanie, zgodnie z zasadami głoszonymi przez Kościół Katolicki, indywidualnych i społecznych postaw katolików świeckich dla upowszechniania ich zaangażowania w życie Kościoła, społeczeństwa i narodu, poprzez podejmowanie działalności ewangelizacyjnej, medialnej, charytatywnej i oświatowej. Stowarzyszenie działa w ramach Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym „Posłanie”, spotykającej się przy kościele Wniebowzięcia NMP w Toruniu, ul. Panny Marii 2.

Asystent kościelny: ks. prał. Józef Nowakowski

Lider wspólnoty i Prezes Stowarzyszenia: Ewa Leszczełowska.

więcej >>>