Formularz zgłoszeniowy


Imię*

Nazwisko*

e-mail

Telefon do natychmiastowego kontaktu*

Zapoznałem się z regulaminem rekolekcji w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Zgłaszam chęć zakupu obiadu

Zgadzam się na przetwarzanie danych w celu skorzystania z usługi newslettera, zgodnie z Polityką prywatności.

Udzielam Katolickiemu Stowarzyszeniu Ewangelizacyjnemu 'Posłanie' z siedzibą w Toruniu zezwolenia na wykorzystanie w zakresie jego działalności mojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach oraz video podczas rekolekcji z o. Józefem Witko OFM (15.08.2020 r.) w Toruniu w dowolnym utworze oraz w innych materiałach nie noszących cech utworu w rozumieniu prawa autorskiego, w celu publikacji na stronach internetowych Stowarzyszenia, w wydawanym przez Stowarzyszenie 'Piśmie ewangelizacyjno-formacyjnym Posłanie' oraz w innych publikacjach (książki, foldery, broszury, okładki), na profilach portali społecznościowych Stowarzyszenia takich jak Facebook, Youtube i Twitter, na płytach DVD, w formie plików multimedialnych oraz za pośrednictwem usługi streamingu (transmisje na żywo), bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, zgodnie z Polityką prywatności.

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Katolickie Stowarzyszenie Ewangelizacyjne 'Posłanie' z siedzibą w Toruniu w celach związanych z obsługą procesu rejestracji uczestnictwa i organizacji rekolekcji z o. Józefem Witko OFM (15.08.2020 r.), w tym komunikacji e-mail i telefonicznej, zgodnie z Polityką prywatności. Powyższa zgoda jest niezbędna do rejestracji i uczestnictwa w rekolekcjach.

Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe będą przetwarzane przez Katolickie Stowarzyszenie Ewangelizacyjne POSŁANIE w celu organizacji rekolekcji w czasie epidemii, w szczególności procedury postępowania na wypadek zakażenia SARS CoV-2. Przedmiotem przetwarzania będą informacje ujęte w oświadczeniu: dane identyfikujące, informacje o stanie zdrowia, dane kontaktowe oraz udostępnienie ich Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu.

Polityka prywatności.
Regulamin rekolekcji
Oświadczenie uczestnika

* - pole obowiązkowe