Rekolekcje z ojcem Józefem Witko OFM

15 sierpnia 2020 r. Katolickie Stowarzyszenie Ewangelizacyjne „Posłanie” zaprasza na rekolekcje charyzmatyczne z Maryją W drodze do uzdrowienia Prowadzący: o. Józef Witko OFM.

MIEJSCE SPOTKANIA:

Wydarzenie odbędzie się na zewnątrz na terenie zielonym przy Centrum Targowe PARK, ul. Szosa Bydgoska 3 w Toruniu. .(mapa)

Spotkanie będzie miało charakter plenerowy. Zapewniamy możliwość skorzystania z 300 krzeseł. Zachęcamy do korzystania z własnych krzesełek turystycznych, karimat itp.

Uczestnicy rekolekcji są zobowiązani do zakrywania ust i nosa lub zachowania odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Prosimy zabrać ze sobą:

  • Pismo Święte i różaniec,
  • własne lekarstwa (jeśli ktoś je stale przyjmuje),
  • środek ochronny przeciw komarom,
  • własne środki dezynfekcyjne i ochrony osobistej
  • parasol do ochrony przed słońcem/deszczem
  • wydrukowane i uzupełnione Oświadczenie uczestnika rekolekcji

ZAPISY: Wstęp wolny

Ze względu na okoliczności epidemii prosimy o rejestrację uczestników online lub telefonicznie.

Rejestracja obejmuje podanie danych kontaktowych: imienia i nazwiska oraz numeru telefonu do natychmiastowego kontaktu oraz wypełnienie Oświadczenia uczestnika. Rejestracji osób niepełnoletnich dokonuje rodzic/opiekun.

Prosimy o pobranie OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA oraz przekazanie wypełnionego dokumentu przy wejściu na teren rekolekcji.

W przypadku braku możliwości wydruku dokumentu, będzie można wypełnić dostępne na miejscu OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA.

OPŁATY: Wstęp bezpłatny.

Ze względu na wysokie koszty organizacji wydarzenia w kwocie około 20 tys. złotych prosimy o dobrowolne ofiary. Można je składać przelewem bankowym na rachunek stowarzyszenia 40 1020 5011 0000 9402 0296 5739 PKO BP S.A. Tytuł przelewu „darowizna”

Prosimy, aby przyjechać na rekolekcje w miarę możliwości w stanie łaski uświęcającej.

Prosimy o codzienną modlitwę w intencji dobrego przeżycia tego czasu oraz o dobrą pogodę (choćby krótka, ale codzienna modlitwa, np. Ojcze Nasz i/lub Zdrowaś Maryjo i/lub Chwała Ojcu w tej intencji).

POSIŁKI:  

Jako organizator nie zapewniamy posiłków.

Będzie możliwość zakupu napojów i posiłków na terenie wydarzenia w punkcie gastronomicznym prowadzonym przez Caritas.

W przypadku chęci zakupu  obiadu w czasie rekolekcji, prosimy o zaznaczenie opcji w formularzu zgłoszeniowym na potrzeby informacji dla cateringu o ilości zamówionych posiłków.

Zestaw obiadowy w cenie 14 zł  

Odpłatność będzie realizowana podczas zakupu posiłku w punkcie gastronomicznym.

Informacja i rejestracja pod numerem telefonu 724 088 753 poniedziałek – piątek w godzinach: 10-12 i 17-18